Obec Krakov
ObecKrakov

Aktivity družstva

Rok 2010

21. a 22. května 2010 - 2. kolo hry Plamen v Čisté

Naše družstvo se soutěže zúčastnilo v kategorii mladší a přípravka. V pátek odpoledne si všichni mladí závodníci odběhali štafetu CTIF, na sobotu zbyla štafeta 4x60m a požární útoky. Útok se našim mladším dětem vydařil, i když štěstí na jejich straně tentokrát nestálo, protože jim o vteřinu uteklo 3. místo, a tak odjížděly s nevděčnými bramborovými medailemi. Krakovská přípravka se umístila také na hezkém 4. místě.

Fotografie z akce


19. května 2010 - Znaky odbornosti

Na posledním tréninku před pátečním odjezdem do Čisté na 2. kolo hry Plamen si někteří krakovští mladí hasiči splnili odznak odbornosti.

Odznak kronikář splnili:

 • Jessica Cussack
 • Lukáš Kříž
 • Michal Braný

Odznak preventista junior:

 • Matyáš Köhler
 • Kryštof Köhler

Odznak cukrář:                     

 • všichni členové mladých hasičů z Krakova

(za pečení vánočníhocukroví pro místní občany při rozsvěcování vánočního stromu)


24. dubna 2010 - Soutěž ve Zbečně

První jarní soutěž u řeky Berounky provázelo hezké počasí. Za mladé hasiče z Krakova soutěžily dva týmy v jedné kategorii – mladší A a mladší B. Druhému zmiňovanému družstvu trvalo dlouho nastříkání při útoku, proto ze soutěže odcházel s 9. místem. Oproti tomu týmu A se útok moc povedl a ve své kategorii byli naši mladší hasiči bezkonkurenčně nejrychlejší.

Fotografie z akce


27. března 2010 -

Okresní hasičská konference v Malinové

Na shromáždění delegátů a jiných vzácných hostů Sborů dobrovolných hasičů z celého rakovnického okresu naši mladí hasiči vystoupili se svým pásmem. Za dlouhou básničku a hru na flétny sklidily naše děti dlouhý potlesk a na samý závěr nesměla chybět ani neoficiální hasičská hymna „Co jste hasiči“, kterou na harmoniku zahrál Michal Braný.

Fotografie z akce


Rok 2009

10. října 2009 - 1. kolo hry Plamen v Rynholci

Na Rynholec zbyli našim mladým hasičům převážně deštivé vzpomínky, neboť kvůli nepříznivému počasí museli většinu soutěže přečkat v avii. Na Plamenu se závodí v disciplínách štafeta CTIV, štafeta 4x60 m a požárním útoku. Na celkové výsledky si mladí hasiči musí počkat do jarního kola hry Plamen.

Fotografie z akce


7. června 2009 - Luženská šedesátka

V neděli 7. června se 9 našich malých borců zúčastnilo 7. ročníku Luženské šedesátky. Za vyzdvižení stojí především výkony Jessici Cusack, která obsadila 2.místo v kategorii mladší dívky, a Lukáše Kříže, který se umístil na 3. místě v mladších chlapcích. 

Dále se soutěže zúčastnili: Michal Braný, Matyáš Köhler, Kryštof Köhler, Barbora Voláková, Tereza Braná, Eliška Staňková a Kattie Cusack.

Fotografie z akce


30. května 2009 – 2. kolo hry Plamen v Heřmanově

Krakovští mladí hasiči opět závodili ve dvou kategoriích – starší a přípravka.

Přípravka, která soutěžila v závodu požární všestrannosti, útoku se džberovou stříkačkou, ve štafetě 3 x 60 metrů, štafetě trojic a štafetě CTIF obsadila celkově krásné 3. místo.

Družstvo starších hasičů, kde se do celkového hodnocení započítává závod požární všestrannosti, požární útok, štafeta na 4 x 60 metrů, štafeta dvojic, štafeta CTIF na 400 metrů a celoroční činnost, obsadilo v silné konkurenci 8 družstev velmi slušné 4. místo.

Fotografie z akce

25. dubna 2009 – Soutěž ve Zbečně

Dubnové soutěže ve Zbečně se zúčastnila 2 družstva mladých hasičů z Krakova, která soutěžila v mladší a smíšené kategorii. V kategorii mladších se naši hasiči umístili na krásném 3. místě, ve smíšené kategorii na 8. místě. Na závěr byli oceněni také 3 nejmladší hasiči soutěže, z nichž 2 jsou členy krakovského družstva – Kattie CusackEliška Staňková.

Fotografie z akce

6. února 2009 - Plnění odznaku odbornosti

Pro letošní rok si vedoucí mladých hasičů připravili plnění odbornosti s názvem Zvídavý hasič. Každý musel správně pojmenovat a ukázat hadice A – savice, hadice B, C, sací koš, provázky na jeho uvázání a ejektor. Všech deset členů zvládlo plnění odbornosti na výbornou a může se pyšnit odznakem „Zvídavý hasič“.


31. ledna 2009 – Čistecký uzel

Letošní první soutěž dětí se pro mrazivé lednové počasí konala v prostoráchčistecké diskotéky. Krakovští mladí hasiči soutěžili v uzlové štafetě a štafetě dvojic a celkově obsadili 4. místo. Jako volnou disciplínu zvolili oblíbený tanec - Beruška a básničku U hasičů. Na tuto disciplínu byla připravena pouze dvě družstva, naše skončilo druhé za domácími.


Rok 2008 

11. listopadu 2008 jsme se zúčastnili prvního kola hry Plamen, které se odehrávalo ve Třtici za pěkného podzimního počasí v rekreačním areálu Bucek.


13. září 2008 bylo velmi významným dnem pro historii Krakova. V tento den si totiž všichni občané včetně dobrovolných hasičů připomněli 110. výročí založení SDH Krakov a 650. výročí od objevení první písemné zmínky o obci Krakov. Nejmladší hasiči SDH Krakov zpestřili dopolední slavnostní schůzi kulturním vystoupením, při kterém všem hostům zarecitovali, zatancovali a zahráli na harmoniku. Po oficiálním otevření víceúčelového sportovního areálu předvedly děti na hřišti svůj požární útok.
Fotografie z akce

26. července 2008 podnikli mladí hasiči se svými vedoucími výlet k profesionálním hasičům na Kladně, kde si mohli prohlédnout a vyzkoušet jejich hasičskou techniku. Největším zážitkem pro všechny děti bylo vyzdvižení do třicetimetrové výšky na vysokozdvižné plošině. Dále mladí hasiči na tomto výletě navštívili muzeum sportovních vozů na Lánech a železniční muzeum v Lužné. 
Fotografie z akce

Dne 7. června 2008 se opět konala v Lužné hasičská soutěž s názvem Luženská šedesátka. Jedná se o soutěž jednotlivců, kde je jedinou disciplínou běh na 100 metrů s hasičskými překážkami. Naši mladí hasiči se na této soutěži ve svých věkových kategoriích umístili následovně: 

     Mladší dívky:

 • Cusack Jessica - 10. místo
 • Braná Tereza - 16. místo 

     Mladší chlapci:

 • Kříž Lukáš - 5. místo
 • Čech Jan - 17. místo 

     Přípravka:

 • Staňková Eliška - 10. místo
 • Cusack Kattie – 11. místo
 • Volmut Ondřej - 12. místo 
Fotografie z akce

23. května 2008 proběhlo v Zavidově II. kolo hry Plamen. Přípravka plnila tyto disciplíny - štafetu CTIF, štafetu 3x60m, požární útok se džberovkou a skončila na 3. místě. Celkově ve hře Plamen za obě kola krakovští mladí hasiči obsadili 5. místo Eliška Staňková, nejmladší členka malých hasičů SDH Krakov, se stala nejsympatičtější hasičkou hry Plamen. 

8. května 2008 se ve Hvozdě poprvé konala netradiční hasičská soutěž pro malé hasiče Pozor, hoří! Soutěže se účastnila tříčlenná družstva, která ukázala požární útok a putovala po lese – hasičátka stavěla stan, řezala dříví, rozdělávala oheň, stříkala ze džberovky atd. Nově soutěžili také Eliška Staňková, Kristýna Trávníčková a Ondra Volmut. Obě kategorie krakovských hasičů se umístily na hezkém 2. místě.
Fotografie z akce

Dne 6. května 2008 do naší vesničky Krakova zavítalo rádio Region, aby natočilo rozhlasovou reportáž do soutěže Dobráci roku. Naši mladí hasiči reportéry rádia přivítali tímto pokřikem: Krakov je malá vesnice,líbí se nám velice.Hasičů má víc než dost,cvičíme tu pro radost! Po natočení všech rozhovorů děti předvedly svůj požární útok. V této soutěži o hostinu pro celou vesnici za 100 tis. Kč SDH Krakov skončil na krásném 8. místě ze 40 zúčastněných sborů Středočeského kraje, suverénně první v rámci okresu. 
Dobráci z Krakova- zvukový záznam
Fotografie z akce 

19. dubna se naše děti opět zúčastnily hasičské soutěže ve Zbečně a závodily v požárním útoku ve dvou kategoriích. Družstvo mladších se umístilo na 4. místě a smíšené družstvo bylo osmé. 
Fotografie z akce

Na počátku roku 2008 vstoupila do družstva mladých hasičů Kattie Cusack.

Rok 2007

Poslední hasičskou soutěží, které se mladí hasiči v roce 2007 účastnili, bylo 6. října I. kolo Plamenu v Řevničově a dosáhli zde svého historického úspěchu – umístili se na celkovém 2. místě ze 14 hlídek. 

Starší členové SDH Krakov z družstva žen i mužů se pravidelně účastní memoriálu Jiřího Uvíry. Letos 7. července 2007 přispěli svým zrnkem do mlýna i nejmladší členové sboru a při odpolední exhibici předvedli divákům svůj požární útok. 

30. červen 2007 se stal velmi významným pro Sbor dobrovolných hasičů v Malinové. Připomněl si totiž výročí 110 let jeho vzniku. Odpolední program oslav zpestřili mladí hasiči z Krakova, kteří všem zúčastněným ukázali svůj požární útok. 

17. června 2007 se stejně jako v loňském roce konala v Lubné netradiční hasičská soutěž. Požární útok byl ztížen o tunel, kterým museli mladí požárníci při útočení prolézt, dále ošetřovali zraněné koleno, přenášeli v kelímcích vodu a shazovali plechovky džberovkou. Pilná příprava na tuto soutěž se jim odvděčila záviděníhodným 1. místem.

10. června 2007 se konala v Lužné hasičská soutěž s názvem Luženská šedesátka. Jedná se o soutěž jednotlivců, kde je jedinou disciplínou běh na 100 metrů s hasičskými překážkami.

Naši mladí hasiči se na této soutěži ve svých věkových kategoriích umístili následovně: 

 • Honza Štědrý – 4. místo
 • Lukáš Kříž – 5. místo
 • Eliška Štillerová – 8. místo
 • Jessica Cusack – 11. místo
 • Michal Braný – 11. místo
 • Kryštof Köhler – 18. místo 

Ve dnech 25. - 26. května 2007 se konalo II. kolo hry Plamen. Družstvo mladších plnilo 3 disciplíny – štafetu CTIF, štafetu 4x60m a požární útok. Po splnění všech disciplín se naši mladší hasiči umístili na krásném 2. místě. Dalším želízkem v ohni krakovských mladých hasičů bylo družstvo přípravky, která postupně plnila následující disciplíny - štafetu CTIF, štafetu 3x60m a útok se džberovkou. Přípravka se vyrovnala výkonům svých starších kolegů a ve své kategorii obsadila hezké 2. místo. 


První hasičská soutěž roku 2007 se pro krakovské děti konala 28. dubna 2007 ve Zbečně. Jedinou disciplínou byl požární útok. Naši mladí reprezentanti se v kategorii mladších umístili na krásném 3. místě a v kategorii smíšených družstev na 7. místě. 


Dne 20. dubna 2007 ke krakovským mladým hasičům přistoupil nový člen Jakub Vojtášek.


Rok 2006   

14. října 2006 se naši mladí hasiči na Olešné zúčastnili poslední hasičské soutěže v tomto roce. Naše rozrostlé družstvo dalo dohromady 2 týmy – družstvo přípravky a družstvo mladších. Mladí hasiči museli plnit disciplíny jako je branný závod a štafeta dvojic či závod požárnické všestrannosti, tj. střelba ze vzduchovky, základy topografie, uzlování, základy první pomoci, požární ochrana a překonání překážky po vodorovném laně. 

29. září 2006 se ve Slabcích konala soutěž dráčka Soptíka. Mladí hasiči plnili disciplíny jako hod šipkami, běh hasičskou dráhou a přelézání po laně. Nejlepší zástupkyní našeho družstva byla Eliška Štillerová, která ve své kategorii zvítězila. 


Dne 22.září 2006 se novým členem stal Matyáš Köhler. 


24. června 2006 se naši mladí hasiči zúčastnili netradiční hasičské soutěže v Lubné, která se skládala z požárního útoku a útoku se džberovkou. Odcházejí s diplomem za krásné 3. místo. 

3. června 2006 se konala v Lužné hasičská soutěž s názvem Luženská šedesátka. Jedná se o soutěž jednotlivců, kde je jedinou disciplínou běh na 100 metrů s hasičskými překážkami. Nejlépe se z našich malých reprezentantů umístil Honzík Čech, který vybojoval v kategorii do 6 let 3. místo. 

Ve dnech 26. - 27. května 2006 probíhala v Novém Strašecí hra Plamen. Naši mladí hasiči soutěžili v disciplínách štafeta 4x60m, štafeta CTIF a požárním útoku. Po dvoudenním zápolení získali v kategorii mladších 6. místo. 


Dne 24. května 2006 se stala novou členkou Barbora Voláková. 

První hasičskou zkušenost před zraky mnoha diváků nabrala krakovská hasičátka 6. května 2006 na okrskové soutěži ve Hvozdě, kde bezchybně ukázala svůj požární útok. 


Dne 21. dubna 2006 přistoupili k mladým hasičům další členové:

 • Jessica Cusack – 6 let
 • Jan Štědrý – 10 let 

7. dubna 2006 se družstvo mladých hasičů z Krakova sešlo ke své první schůzce. 

Zakládající členové:

 • Lukáš Kříž – 8 let
 • Eliška Štillerová – 8 let
 • Jan Čech – 6 let
 • Michal Braný – 7 let
 • Tereza Braná – 4 roky
 • Vlastimil Melč – 5 let
 • Kryštof Köhler – 7 let 

Vedoucí:

 • Lenka Braná a Pavla Staňková

Kalendář akcí

Předpověď počasí

dnes, středa 24. 7. 2024
slabý déšť 17 °C 10 °C
čtvrtek 25. 7. oblačno 21/8 °C
pátek 26. 7. slabý déšť 24/14 °C
sobota 27. 7. zataženo 19/10 °C

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.